Ułatwienia dostępu

I spotkanie techniczne w ramach prac nad „Strategią zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki”

Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina, Nadleśniczy Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Łopuchówko, oraz Nadleśnictwa Babki spotkali się z reprezentantami organizacji i stowarzyszeń promujących i uprawiających turystykę konną, oraz zaprzęgową.

Spotkanie odbyło się 22 marca 2023 roku w ramach prac nad „Strategią zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki”, o której możecie przeczytać więcej poniżej.

Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych szkół jeździeckich oraz klubów sportowych debatowali wspólnie z zarządcami terenu nad przebiegiem ścieżek konnych i zaprzęgowych na terenie Puszczy Zielonki.

Celem spotkań technicznych jest wypracowanie wspólnego, jednolitego rozwiązania dla całej infrastruktury turystycznej przebiegającej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Grupa ustaliła najważniejsze zagadnienia, nad którymi zarządcy będą teraz pracowali pod kątem rekomendacji do Strategii.

Wkrótce odbędzie się kolejne zebranie, tym razem poświęcone turystyce pieszej i rowerowej. Spotkanie było okazją do wymiany pomysłów i opinii między reprezentantami organizacji i stowarzyszeń a zarządcami terenu, a także do ustalenia konkretnych działań, które mają wpłynąć na zrównoważony rozwój turystyki w Puszczy Zielonka.