Ułatwienia dostępu

Informacja w sprawie zmiany adresu poczty elektronicznej  wykorzystywanego do przesyłania faktur w formie elektronicznej

Informujemy, że zmianie ulega dotychczasowy adres poczty elektronicznej, na który przesyłano faktury w formie elektronicznej z tytułu świadczonych usług i dostaw materiałów.

Aktualny adres e-mail, na który prosimy przesyłać faktury: faktury@lzdmg.com.pl