Ułatwienia dostępu

Spotkanie w sprawie „Zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki”

W dniu 13 grudnia 2022 roku w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku odbyło się spotkanie w sprawie turystycznego zagospodarowania  Puszczy Zielonki. Organizatorem był Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współpracy z Nadleśnictwami Łopuchówko i Babki.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych i przyrodniczych, reprezentantów samorządów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną. 

Celem zaprezentowanego projektu turystycznego zagospodarowania Puszczy Zielonki jest potrzeba ochrony Puszczy przy corocznie zwiększającym się ruchu turystycznym, a także zachowania jej wartości przyrodniczych, gospodarczych i społecznych.

W pierwszej części spotkania organizatorzy poruszyli problematykę dotyczącą aktualnego stanu zagospodarowania turystycznego i ochrony przyrody oraz aktualnych trendów w turystyce w kontekście potrzeb wynikających ze  współdziałania wszystkich zainteresowanych stron.

W dalszej części spotkania, uczestniczący w nim przedstawiciele, w trakcie indywidualnych wystąpień, mogli przedstawić swoje stanowiska i działalność na terenie Puszczy.

Jedną z wielu cennych inicjatyw zgłoszonych przez strony jest opracowanie w najbliższym czasie wspólnej bazy danych o obiektach i  szlakach rekreacyjnych oraz inicjatywach skierowanych do osób w odwiedzających tereny Puszczy Zielonki.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w wyniku której partnerzy  zadeklarowali chęć współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w dalszych pracach związanych
z opracowaniem planów zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki na najbliższe lata.

Prowadzenie skutecznego dialogu z lokalną społecznością jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania lasami”.

powiedział podczas spotkania Dyrektor LZD MG – Wiesław Krzewina

Komentarze:

Jako działacz społeczny chciałbym bardzo podziękować za tę inicjatywę

Krzysztof Pilarski –  Stowarzyszenie Sport Challenge

To dzisiejsze spotkanie jest niezwykle cenne w szczególności, że inicjuje bardzo ważną współpracę międzysektorową na rzecz nie tylko Parku Krajobrazowego, ale również otoczenia turystycznego oraz społecznego Puszczy Zielonki”.

Marcin  Wojtkowiak – Wójt Gminy Czerwonak

Bardzo dobra analiza i rozpoznanie aktualnej sytuacji w zakresie udostępniania dla turystyki Puszczy Zielonki. Widzimy szansę do wykorzystania środków na wsparcie proponowanych działań”.

Małgorzata Najdek – Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”