Ułatwienia dostępu

Spotkanie z mieszkańcami wsi Rakownia

Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina oraz pracownicy LZD MG spotkali się z mieszkańcami wsi Rakownia w dniu 7 marca 2023 roku. Podczas spotkania, po krótkiej prezentacji działań Leśnego Zakładu Doświadczalnego oraz wprowadzeniu do tematu spotkania przez Macieja Gramackiego ze Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni, mieszkańcy mieli możliwość poruszenia, w otwartej dyskusji, tematów związanych z zarządzanym przez Leśny Zakład Doświadczalny lasem, będącym w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Rakownia.

Jak powiedział Wiesław Krzewina Dyrektor LZD MG omawiając cel spotkania z mieszkańcami Rakowni:

„Chcemy angażować lokalną społeczność w ochronę, dbałość i pomoc w gospodarowaniu lasami w ich sąsiedztwie. Chcemy również promować potrzebę zrównoważonych praktyk leśnych, które przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i lokalnej społeczności. Łącząc siły, poprzez wspólny dialog, możemy kształtować zrównoważony plan urządzenia lasu, który zarówno szanuje ochronę przyrody, jak i wspiera zielony wzrost”.

Wiesław Krzewina

W czasie żywej, moderowanej dyskusji, prowadzonej w pozbawiony formalności sposób, mieszkańcy wyrazili swoje obawy związane z wycinką lasów, oraz zaproponowali lokalizację leśnych, ekologicznych placów zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zlokalizowane miałby, by być w otoczeniu lasu. Poruszano również tematy szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz tematy związane z turystyką rowerową i pieszą. Pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego udzielali odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz zapewnili, że dbają o zrównoważone zarządzanie lasem oraz ochronę przyrody z zachowaniem potrzeb lokalnej społeczności.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania działań Leśnego Zakładu Doświadczalnego, lepszego poznania się oraz do wymiany opinii i sugestii ze strony mieszkańców Rakowni.

Komentarze
Komentarze są wyłączone.