Ułatwienia dostępu

Ważne kroki na drodze do zrównoważonego zarządzania lasem — spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

20 czerwca 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy, poświęcone pracom nad Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu na lata 2024-2033 oraz wizycie na wybranych powierzchniach terenowych, które ukazują najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka. Spotkanie, które odbyło się w przyjaznej, ale wymagającej merytorycznie atmosferze, zgromadziło ponad 30 uczestników, w tym członkinie i członków Zespołu Lokalnej Współpracy oraz eksperckie grono zewnętrznych specjalistów.

W trakcie spotkania, które miało miejsce w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce, zaprezentowano między innymi: koncepcję lasu modelowego oraz omówiono stan prac nad strategią zagospodarowania turystycznego. Oba te zagadnienia mają kluczowe znaczenie dla długofalowego, zrównoważonego rozwoju obszarów leśnych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się również z pierwszymi wynikami prac terenowych, przeprowadzonymi przez ekspertów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu. Te wyniki stanowią istotne źródło informacji dotyczących najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi las zarządzany przez Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy stanowiło doskonałą okazję do wymiany pomysłów, dyskusji i budowania wspólnych rozwiązań. Liczba uczestników oraz ich zaangażowanie przyczyniły się do twórczej atmosfery, sprzyjającej dialogowi i postępom w pracach nad Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.

„Nasze spotkanie było ważnym etapem w procesie zrównoważonego zarządzania lasem. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu różnych stron jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia naszych celów związanych z ochroną i zrównoważonym rozwojem naszego lasu”.

powiedział Wiesław Krzewina, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Zielonce.

Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka pragnie podziękować wszystkim uczestnikom spotkania za ich obecność i wkład w twórcze dyskusje. Kontynuacja współpracy i dialogu jest niezwykle istotna dla osiągnięcia długofalowych celów, jakimi są zachowanie trwałości lasów, ochrona lasów oraz zrównoważone i uwzględniające potrzeby społeczne prowadzenie gospodarki leśnej.