Certyfikaty FSC® i PEFC w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina

W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie priorytetem jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi. Nasza działalność jest potwierdzona prestiżowymi certyfikatami FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), które gwarantują, że prowadzona przez nas gospodarka leśna spełnia najwyższe standardy ekologiczne i społeczne.

Certyfikat FSC® to znak jakości, który potwierdza, że drewno i produkty drewnopochodne pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i praw lokalnych społeczności. Certyfikacja FSC promuje odpowiedzialne praktyki leśne, minimalizując negatywny wpływ na ekosystemy oraz zapewniając ochronę różnorodności biologicznej.

Certyfikat PEFC to globalny system certyfikacji lasów, który wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, biorąc pod uwagę lokalne warunki i potrzeby. PEFC promuje zarządzanie lasami w sposób, który chroni środowisko, wspiera rozwój lokalnych społeczności i zapewnia długoterminową rentowność gospodarki leśnej.

CERTYFIKACJA FSC®

Lasy w zarządzie UPP Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie od 22.02.2022 roku podlegają certyfikacji w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki leśnej zgodnie z wymogami zatwierdzonego przez FSC Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, FSC-STD-POL-01-02-2013 z 06.10.2020.

Aktualnie posiadany przez LZD Certyfikat FSC® o nr SGSCH-FM/COC-012027 obowiązuje od 03.11.2022 do 21.02.2027 i podlega corocznym audytom przez zewnętrzne jednostki  audytujące z możliwością przedłużania na kolejne okresy. Kod licencji: FSC-C171014.

Więcej na temat FSC i standardów:

 • CERTYFIKACJA FSC®
  • CERTYFIKACJA PEFC

   Spełniając wymagania Normy Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 „ Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania ” w zakresie trwałego  i zrównoważonego zagospodarowania lasów, UPP Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie w dniu 5.04.2024 otrzymał certyfikat PEFC  o numerze PL24/00000069. Kod licencji: PEFC/32-23-013

   Certyfikat jest ważny  do 4.04.2027 pod warunkiem corocznych pozytywnych audytów nadzoru z możliwością przedłużania na kolejne okresy. Poprzednio LZD posiadał certyfikat PEFC w okresie 17.06.2016 – 16.06.2022.

   Więcej na temat PEFC i kryteriów:

  • CERTYFIKACJA PEFC
   • Pobierz certyfikaty:

    Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina jest dostawcą rozwiązań związanych z leśnictwem, oferującym kompleksowe usługi takie jak badania naukowe, szkolenia, doradztwo oraz sprzedaż surowców drzewnych.

    Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, unikalnym powierzchniom badawczym i najwyższym standardom jakości pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele.