Poznajmy się! Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina

Jako placówka badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapewniamy interdyscyplinarne podejście do teorii i praktyki leśnej, umożliwiając naukowcom oraz lokalnej społeczności zabieranie głosu w kształtowaniu rozwiązań, które przyczyniają się do prowadzenia zrównoważonego leśnictwa na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, przy zachowaniu ciągłości trwania lasów.

Leśny Zakład Doświadczalny umożliwia zaawansowane badania w zakresie leśnictwa, drzewnictwa oraz dziedzin pokrewnych i stanowi unikalną platformę dla naukowców do opracowywania innowacyjnych zastosowań związanych z leśnictwem, użytkowaniem gruntów i różnorodnością biologiczną. Zakład zapewnia również profesjonalne środowisko prowadzenia edukacji przyrodniczej i studiów stosowanych w dziedzinie leśnictwa i nauk o drewnie. Dzięki świetnemu zespołowi profesjonalistów i sieci międzynarodowych instytucji, Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina opracowuje nowe metody i technologie w celu promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i efektywnego wykorzystania zasobów drewna, w poszanowaniu pozagospodarczych potrzeb społeczności przy zachowaniu ciągłości i trwałości lasów.

Nasze zadania

Do najważniejszych zadań statutowych Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina należy:

 • zapewnienie warunków do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych ze studentami oraz wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów, konferencji naukowych,
 • prowadzenie gospodarki leśnej, której źródłem finansowania jest własna działalność  gospodarcza, a głównym źródłem przychodów – sprzedaż drewna,
 • wdrażanie do gospodarki leśnej wyników badań naukowych,
 • wykonywanie obowiązków wynikających z usytuowania lasów LZD w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”,
 • prowadzenie całej działalności Zakładu  w ramach samofinansowania.

 • Nasze zadania
  • Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina jest dostawcą rozwiązań związanych z leśnictwem, oferującym kompleksowe usługi takie jak badania naukowe, szkolenia, doradztwo oraz sprzedaż surowców drzewnych.

   Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, unikalnym powierzchniom badawczym i najwyższym standardom jakości pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele.