Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka

Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka jest wyjątkowe ze względu na swoje specjalne zadania związane z prowadzeniem badań naukowych i działań edukacyjnych oraz formę organizacyjną. Jest to jedno z najważniejszych centrów badawczych w Polsce zajmujących się leśnictwem, a jego eksperci pomagają kształtować politykę leśną w kraju. Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka jest jednym z kilku ośrodków doświadczalnych w Polsce i cieszy się uznaniem wśród naukowców z całego świata.

Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka znajduje się w budynku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, przy ulicy Rogozińskiej 38.

Zasięg administracyjny nadleśnictwa obejmuje tereny powiatu poznańskiego, w tym miasta i gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, oraz powiatu obornickiego, gdzie leży gmina Oborniki.

Nadleśnictwo składa się z trzech leśnictw: Kamińsko, Potasze i Stęszewko, które tworzą jeden obręb. Całkowita powierzchnia nadleśnictwa wynosi 4571,99 ha, w tym ponad 3993 ha to grunty leśne.

Nadleśnictwo opiera swoją gospodarkę na kilku planach i opracowaniach, takich jak Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, Program Ochrony Przyrody czy Plan Ochrony Parku Krajobrazowego. W ich ramach ustalono zasady rębności drzew, rodzaje rębni i składy gatunkowe upraw oraz wymagania ochronne dla siedlisk Natura 2000 i innych cennych gatunków roślin i zwierząt.

Nadleśnictwo działa z uwzględnieniem potrzeby ochrony przyrody i odtwarzania jej potencjału, a także bierze pod uwagę obszary, gdzie lasy mają szczególny walor przyrodniczy.

Zapraszamy do poznania częsci naszego Zespołu!

Poniżej znajdą Państwo podstawowe dane kontaktowe oraz informacje o stanowiskach i zakresach obowiązków naszych pracowników pracujących w Nadleśnictwie.
Renata Cłapka-Jarocka
p.o. Głównej księgowej

Gospodarka leśna

Marcin Kotlenga
Specjalista ds. gospodarki leśnej

hodowla i ochrona lasu, ochrona przyrody

Marek Knobel
Specjalista ds. gospodarki leśnej

pozyskanie i sprzedaż drewna, ochrona przeciwpożarowa

Agata Rutkowska
Specjalista ds. stanu posiadania, doświadczalnictwa i badań

badania, ewidencja gruntów i mapy, udostępnianie terenów, turystyka

Leśnictwa doświadczalne

Marek Dziel
Leśniczy Leśnictwa Kamińsko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Konrad Różycki
Podleśniczy Leśnictwa Kamińsko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Tadeusz Skitek
Leśniczy Leśnictwa Potasze

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Jędrzej Dziel
Podleśniczy Leśnictwa Potasze

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Paweł Kukulski
Leśniczy Leśnictwa Stęszewko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Maciej Piotrowski
Podleśniczy Leśnictwa Stęszewko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna, fotooptyka, media