W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina ciągle się rozwijamy!

Dzięki pozyskiwanym funduszom realizujemy nowe projekty, które pozwalają nam na zdobycie wiedzy z dziedziny leśnictwa, drzewnictwa i innych pokrewnych dziedzin. Wszystko po to, abyśmy mogli jeszcze lepiej chronić i gospodarować lasami.

Projekt: „Doposażenie zaplecza edukacyjnego LZD Murowana Goślina”

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Cel projektu

Celem projektu jest doposażenie zaplecza dydaktyczno-edukacyjnego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. W ramach realizacji projektu LZD MG zaplanował zakup zestawów doświadczalnych, gier edukacyjnych oraz sprzętu multimedialnego, które pozwolą na zwiększenie różnorodności prowadzonych zajęć.

Dowiedz się więcej o projekcie
Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 88 718,51 zł

Dofinansowanie

Uzyskane dofinansowanie: 76 345,13 zł

Okres realizacji

Okres realizacji: 01 stycznia 2023 roku – 30 listopada 2023 roku

Projekt: „Modernizacja bazy edukacyjnej LZD Murowana Goślina”

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącej wiaty i dostosowanie jej do pełnienia funkcji wiaty edukacyjnej. Remont wiaty umożliwi rozszerzenie działalności LZD MG o prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Wiata będzie pierwszym przystankiem edukacyjnym w kompleksie dydaktyczno-edukacyjnym Arboretum.

Dowiedz się więcej o projekcie
Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 150 429,00 zł

Dofinansowanie

Uzyskane dofinansowanie: 102 643,52 zł

Okres realizacji

Okres realizacji: 01 stycznia 2023 roku – 30 listopada 2023 roku

Projekt: „Doposażenie LZD Murowana Goślina w pomoce dydaktyczne celem doskonalenia prowadzonej edukacji ekologicznej”

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie ogólnodostępnej i bezpłatnej wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także integracja i polepszenie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, a UPP LZD MG poprzez doposażenie Arboretum Leśnego w Zielonce w pomoce dydaktyczne o tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej o projekcie
Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 42 241,43 zł

Dofinansowanie

Uzyskane dofinansowanie: 26 280,00 zł

Okres realizacji

Okres realizacji: 01 stycznia 2023 roku – 31 sierpnia 2023 roku

Konferencja: „Innowacyjne metody pomiaru drewna w leśnictwie i przemyśle drzewnym”.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Cel projektu

Konferencja miała na celu przedstawienie nowoczesnych metod pomiaru surowca drzewnego z zastosowaniem technologii fotooptycznych. Pracownicy naukowi z Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina zaprezentowali wyniki projektu "Fotooptyczny pomiar drewna - analiza możliwości wykorzystania w praktyce i nauce" podczas konferencji.

Dowiedz się więcej o konferencji
Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 100 970,63 zł

Dofinansowanie

Uzyskane dofinansowanie: 89 429,45 zł

Okres realizacji

Okres realizacji: 17 listopada 2021 roku – 19 listopada 2021 roku

Projekt: Modernizacja ścieżki dydaktycznej „OWADOGRÓD” szansą na rozwój edukacji ekologicznej w Arboretum Leśnym w Zielonce.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Cel projektu

Przedsięwzięcie ma na celu szerzenie wiedzy przyrodniczo-leśnej i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wspiera ono aktywną współpracę między placówkami oświatowymi, przyrodnikami oraz Leśnym Zakładem Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Działania te mają na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego oraz promocję przyrody.

Dowiedz się więcej o projekcie
Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 105 000,00 zł

Dofinansowanie

Uzyskane dofinansowanie: 80 000,00 zł

Okres realizacji

Okres realizacji: 01 czerwca 2021 roku – 30 października 2021 roku