Oferta edukacyjna Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina (LZD MG), będącego jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, skierowana jest głównie do grup zorganizowanych – dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest obecnie przede wszystkim w Arboretum Leśnym w Zielonce, z wykorzystaniem istniejącego zaplecza dydaktycznego – zmodernizowanej w 2021 roku ścieżki dydaktycznej „Owadogród” (współfinansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu), na której prowadzone są zajęcia edukacyjne dot. świata owadów (np. “Owady wokół nas”, “Słodkie lekarstwo”).

Dodatkowo pracownicy LZD MG, w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć i przygotowane przez siebie pomoce dydaktyczne, prowadzą z dziećmi zajęcia plenerowe (na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka lub w Arboretum Leśnym w Zielonce) z szeroko pojętej ochrony środowiska (np. “Akcja – segregacja”, “Żyję ekologicznie”, “Czysta energia”). Co najmniej dwa razy do roku LZD MG bierze udział również w eko-festynach, gdzie poprzez konkursy i zabawę propaguje ideę ekologiczną w środowisku lokalnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i korzystając z istniejącego potencjału kadrowego, LZD MG chciałby zaproponować zajęcia przyrodniczo-leśne również w przedszkolach i szkołach, nie tylko na poziomie gminy Murowana Goślina, ale także dla najmłodszych mieszkańców powiatu obornickiego oraz powiatu poznańskiego, z miastem Poznań włącznie.

Obecnie doskwiera brak mobilnych, profesjonalnie wykonanych pomocy dydaktycznych, które bez wątpienia urozmaiciłyby zajęcia o tematyce wymienionej wyżej prowadzone nie tylko na świeżym powietrzu, ale również w szkołach i przedszkolach (np. tablice magnetyczne, gry edukacyjne, labirynty wiedzy itp.). Z kolei zakup kosza na odpady z edukacyjną grą terenową z pewnością uatrakcyjniłby zajęcia plenerowe prowadzone w Arboretum Leśnym dot. segregacji odpadów (przedmiot ten jest rozbudowaną wersją totemu z dziewięcioma lub dwunastoma obrotowymi kostkami z nadrukowanymi informacjami i ilustracjami).

Wymienione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt są niezbędne dla urozmaicenia prowadzonej edukacji ekologicznej i będą stanowić wyposażenie ośrodka. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie ogólnodostępnej i bezpłatnej wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także integracja i polepszenie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, a UPP LZD MG. Tematyka przedsięwzięcia wpisuje się w działania z zakresu ochrony środowiska