Celem projektu jest doposażenie zaplecza dydaktyczno-edukacyjnego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. W ramach realizacji projektu LZD MG zaplanował zakup zestawów doświadczalnych, gier edukacyjnych oraz sprzętu multimedialnego, które pozwolą na zwiększenie różnorodności prowadzonych zajęć. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-edukacyjnych jest jednym ze statutowych obowiązków LZD MG.

W celu realizacji projektu wnioskodawca zaplanował zakup pomocy dydaktycznych, pomocy multimedialnych oraz nakręcenie krótkiego filmu edukacyjnego. Działania zaplanowane we wniosku przełożą się w sposób bezpośredni na zwiększenie zainteresowania prowadzonymi przez LZD działaniami oraz bezpośrednie dotarcie do lokalnej społeczności. Wnioskodawca zaplanował zakup szeregu pomocy dydaktycznych, których wykorzystanie pozwoli na zwiększenie jakości prowadzonej edukacji oraz jej różnorodności.

W ramach projektu LZD MG zaplanowało zakup wyposażenia, które pozwoli realizować zajęcia z zakresu ochrony powietrza, adaptacji do zmian klimatu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony bioróżnorodności oraz ochrony wód. Wnioskodawca zaplanował zakup modeli, zestawów doświadczalnych oraz gier w celu dostosowania sposobu prowadzonych zajęć do konkretnej grupy wiekowej. LZD MG zaplanował również zakup wyposażenia multimedialnego i audio w postaci: projektora, laptopa i ekranu projekcyjnego, co umożliwi Edukatorom LZD MG na wyświetlanie filmów edukacyjnych, prezentacji dydaktycznych oraz pokaz zdjęć wykonanych na terenie Arboretum.

Dodatkowo w ramach wyposażenia multimedialnego W-ca zaplanował zakup 3 tabletów, które pozwolą Edukatorom na swobodne prowadzenie zajęć w terenie. Ponadto W-ca zaplanował zakup 2 obiektywów do aparatu oraz statywu, co pozwoli na urozmaicenie prowadzonych zajęć o zdjęcia lokalnej przyrody. Zdjęcia będą stanowiły podstawę do dyskusji na portalach społecznościowych LZD MG, dzięki czemu powiększone zostaną zasięgi osób, do których działanie edukacyjne dotrze w sposób pośredni. W-ca zaplanował nakręcenie filmu dydaktycznego, który będzie wykorzystywany w trakcie organizowanych zajęć.

Film skierowany będzie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w klasach od I do VIII, którzy będą brać udział w zajęciach organizowanych na terenie arboretum lub w zajęciach organizowanych przez edukatora w placówce edukacyjnej. W-ca zakłada, że film zostanie pokazany minimum 500 osobom, z wcześniej wymienionej grupy. Dodatkowo film udostępniony zostanie w mediach społecznościowych LZD MG, tj. profilu Facebook oraz Instagram.

Bazując na liczbie obserwujących łączna liczba osób, do których film dotrze to 2500 osób. Wyposażenie Arboretum w Zielonce w wyżej wymieniony zakres pozwoli na utworzenie kompleksowego centrum dydaktyczno-edukacyjnego, co pozwoli na zwiększenie ilości osób zainteresowanych wizytą w tym miejscu, a przez to zwiększy się liczba osób, które przynajmniej w sposób pośredni doświadczą edukacji ekologicznej.