Celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącej wiaty i dostosowanie jej do pełnienia funkcji wiaty edukacyjnej. Remont wiaty umożliwi rozszerzenie działalności LZD MG o prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Wiata będzie pierwszym przystankiem edukacyjnym w kompleksie dydaktyczno-edukacyjnym Arboretum.

Działanie to pozwoli na szersze działania wynikające ze statutowej funkcji LZD, tj. wsparcia edukacji oraz promocji Uczelni. W stanie obecnym wiata przy Arboretum służy jako zadaszenie, które z powodu wpływu warunków atmosferycznych wymaga remontu. Wiata nie spełnia aktualnie kryteriów wiaty edukacyjnej, nie jest również przystosowana do osób z niepełnosprawnościami. Efektem przeprowadzonej modernizacji będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności Arboretum, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie liczby odwiedzających.

Dodatkowym efektem płynącym z przeprowadzenia remontu będzie utworzenie kompleksowej ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu. LZD Murowana Goślina planuje organizowanie wykładów i zajęć wstępnych w tzw. „zielonej klasie”, przygotowujących dzieci do zajęć na terenie Arboretum.

Dodatkowym atutem przeprowadzonej modernizacji będzie utworzenie miejsca, wspierającego aktywność lokalnej społeczności, co pozwoli na zwiększenie zasięgów działania Arboretum, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Realizacja projektu będzie kolejnym krokiem w utworzeniu kompleksu dydaktyczno-edukacyjnego i pozwoli na dalsze działania w celu doskonalenia działalności Arboretum w Zielonce.

Wnioskodawca zaplanował szereg działań edukacyjnych i dydaktycznych, których celem będzie zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Arboretum oraz lokalnej społeczności. Wnioskodawca zaplanował modernizację wiaty i dostosowanie jej do pełnienia funkcji wiaty edukacyjnej. W ramach działań modernizacyjnych Wnioskodawca zaplanował: wymianę poszycia dachowego, malowanie wiaty, montaż rynien oraz gniazdek elektrycznych, utwardzenie podłoża i obudowę szafki elektrycznej.

Dodatkowo Wnioskodawca zaplanował zakup zamykanej szafki na tablicę sucho ścieralną, 3 stelaże drewniane na tablice edukacyjne oraz trzy 2 stelaże na gry edukacyjne, podium dla prelegenta, 4 ławo stołów i 1 zestaw koszy na śmieci z segregacją. Zaplanowane przez Wnioskodawcę działania mają na celu utworzenie miejsca sprzyjającego edukacji ekologicznej, które będzie atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców.

W-ca zakłada, że w ciągu roku z Wiaty Edukacyjnej przy Arboretum skorzysta ok 5000 osób.