Zaplanowane w przedmiotowym projekcie działania związane z modernizacją ścieżki dydaktycznej „Owadogród” w Arboretum Leśnym w Zielonce nie będą miały wpływu na działalność gospodarczą prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie (UPP LZD MG).

Projekt dotyczy prac związanych z wyposażeniem ścieżki dydaktycznej w niezbędną infrastrukturę terenową, dydaktyczną oraz rośliny wieloletnie, docelowo służące nieodpłatnej edukacji przyrodniczo-leśnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu entomologii leśnej i fenologii.

Uzyskane dzięki realizacji projektu efekty rzeczowe i ekologiczne będą dostępne dla lokalnej społeczności i turystów, ale nie będą w żaden sposób związane z prowadzoną przez UPP LZD MG działalnością gospodarczą, polegającą na prowadzeniu gospodarki leśnej i sprzedaży drewna. Uzyskane efekty nie przyczynią się do zwiększenia przychodów lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności i tym samym zakłócenia konkurencji.