Ułatwienia dostępu

Dostawa materiału sadzeniowego do odnowień i poprawek w 2024 roku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.:

Dostawa materiału sadzeniowego do odnowień i poprawek w 2024 r

prowadzonego w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości niższej niż 130 000,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami postępowania.