Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na dostawę materiału sadzeniowego o wartości poniżej 130 000 PLN netto.