Ułatwienia dostępu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie zaprasza do zapoznania się z Planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych an 2024 rok.