Ułatwienia dostępu

Wykonanie remontu klatki schodowej, korytarza technicznego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali restauracyjnej od strony jeziora

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.:

Wykonanie remontu klatki schodowej, korytarza technicznego oraz podjazdu dla osób
niepełnosprawnych do sali restauracyjnej od strony jeziora

prowadzonego w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości niższej niż 130 000,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami postępowania.