Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie informuje, że w dniu 17 maja 2023 roku zostało unieważnione postępowanie na:

DZIERŻAWĘ OBIEKTU  HOTELOWEGO BURSA ZIELONKA”

Na w/w postępowanie nie złożono żadnej ważnej oferty.