Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania — Wykonanie remontu klatki schodowej, korytarza technicznego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali restauracyjnej od strony jeziora

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 roku zostało unieważnione postępowanie na:

Wykonanie remontu klatki schodowej, korytarza technicznego oraz podjazdu dla osób
niepełnosprawnych do sali restauracyjnej od strony jeziora

prowadzonego w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości niższej niż 130 000,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zawiadomienia.