Zapraszamy do poznania naszego Zespołu!

Poniżej znajdą Państwo podstawowe dane kontaktowe oraz informacje o stanowiskach i zakresach obowiązków naszych pracowników.

Biuro

Iwona Błachowiak
Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji

prowadzenie sekretariatu, sprawy kadrowe,

Bartosz Wiśniewski
Specjalista ds. dotacji, projektów i edukacji

projekty, dotacje, edukacja, promocja

Beata Piasecka
Zastępca głównej księgowej

zastępca głównej księgowej, kasa, fakturowanie, płace

Bożena Patan
Księgowa

finanse i księgowość

Henryk Ruta
Kierownik administracji

administracja gospodarcza, gospodarka mieszkaniowa, nadzór nad ośrodkiem w Zielonce

Tymoteusz Szrejbrowski
Specjalista ds. Inwestycji i administracji

inwestycje i remonty, transport wewnętrzny

Jolanta Szczepańska
Referent

administracja gospodarcza

Gospodarka leśna

Marcin Kotlenga
Specjalista ds. gospodarki leśnej

hodowla i ochrona lasu, ochrona przyrody

Marek Knobel
Specjalista ds. gospodarki leśnej

pozyskanie i sprzedaż drewna, ochrona przeciwpożarowa

Agata Rutkowska
Specjalista ds. stanu posiadania, doświadczalnictwa i badań

badania, ewidencja gruntów i mapy, udostępnianie terenów, turystyka

Leśnictwa doświadczalne

Marek Dziel
Leśniczy Leśnictwa Kamińsko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Konrad Różycki
Podleśniczy Leśnictwa Kamińsko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Tadeusz Skitek
Leśniczy Leśnictwa Potasze

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Jędrzej Dziel
Podleśniczy Leśnictwa Potasze

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Paweł Kukulski
Leśniczy Leśnictwa Stęszewko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna

Maciej Piotrowski
Podleśniczy Leśnictwa Stęszewko

gospodarka leśna i sprzedaż detaliczna drewna, fotooptyka, media

Arboretum leśne w Zielonce

Paulina Jankowska
Specjalistka ds. arboretum i szkółki

kierowanie arboretum, sprzedaż sadzonek, edukacja przyrodniczo-leśna w arboretum

Marek Kazuś
Szkółkarz – traktorzysta

sprzedaż sadzonek, obsługa arboretum

Zapraszamy do zapoznania się z naszą strukturą organizacyjną

Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina (LZD MG) składa się z kilku jednostek organizacyjnych, w tym z Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, Arboretum oraz Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Na terenie LZD MG znajdują się również powierzchnie badawcze. Każda z jednostek ma swoje unikalne zadania i cele, ale łączy je wspólna misja związana z badaniami, ochroną, współpracy z lokalną społeczności i rozwojem lasów oraz edukacją społeczeństwa w tym zakresie.