Telefony alarmowe

Jeśli podczas wędrówek po naszych wspólnych lasach zauważycie pożar, wypadek lub inne nagłe zdarzenia, prosimy o niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb.

Możecie to zrobić, dzwoniąc na numer alarmowy: 112. Wasze zgłoszenie pozwoli nam szybko i skutecznie zareagować na sytuację.

Dziękujemy za współpracę i życzymy bezpiecznych wędrówek po lasach.

Zadzwoń na 112Zadzwoń do LZD MG

Telefony interwencyjne

Dbamy o czystość i właściwą gospodarkę leśną. Jeśli zauważysz dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowości podczas prowadzenia prac leśnych lub kradzieże i niszczenie infrastruktury leśnej, prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszego Zakładu. Dzięki temu razem możemy chronić i pielęgnować nasze lasy.
Zadzwoń do LZD